پروژه ها

مجموعه “توت فرنگی” به واسطه تجربه چندین ساله در ارائه خدمات مهندسی به خصوص حوزه الکترونیک، برنامه نویسی، اتوماسیون، هوشمندسازی و مهندسی مکانیک با شرکت ها و مجموعه های مختلفی همکاری داشته است.

رشد نانوفناوران

 • همکاری درطراحی و ساخت کوره ماشین رسوب بخار شیمیایی فشار پایین (LPCVD).
 • همکاری در طراحی و ساخت ماشین زدایش عمودی (DRIE) .
 • همکاری در طراحی و ساخت ماشین رسوب بخار شیمیایی با پلاسمای( DC (DCPECVD)) .
 • همکاری در طراحی و ساخت کوره های نفوذ و اکسیداسیون.
 • طراحی و ساخت دستگاه مشخصه یابی جریان-ولتاژ.
 • طراحی و ساخت دستگاه مشخصه یابی ترانزیستور چهار کانال.

آزمایشگاه نانوالکترونیک دانشگاه تهران

 • ساخت منبع الکترون گسیل میدان جهت استفاده در میکروسکوپ الکترونی روبشی.
 • ساخت آشکارساز الکترون مینیاتوری جهت استفاده در میکروسکوپ الکترونی روبشی.
 • طراحی و ساخت میکروسکوپ الکترونی روبشی (در حال اجرا).

توسعه حسگرسازان آسیا

 • همکاری در طراحی و ساخت دستگاه (CataTest).
 • همکاری در طراحی و ساخت دستگاه (ASAP).

صنایع پلی یورتان ساوای

 • طراحی و ساخت نمونه اولیه فرستنده ردیاب پیگ، تایید شده توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران پس از گذراندن موفقیت آمیز تست­ های میدانی متعدد.
 • طراحی و ساخت نمونه اولیه گیرنده ردیاب پیگ، تایید شده توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران پس از گذراندن موفقیت آمیز تست­ های میدانی متعدد.
 • تولید حداقل 60 عدد مجموعه فرستنده وگیرنده ردیاب پیگ به سفارش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران.

دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • بینی الکترونیکی.

شرکت مهندسی تام تال

 • ساخت چراغ راهنمای مدرن نصب شده در شهر لار.

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 • طرحهای امکان سنجی به سفارش شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی و معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی امیرکبیر
 • ساخت کارخانه تولید انواع عناصر SMD
 • ساخت کارخانه تولید انواع مدارهای الکترونیکی به شکل SMD
 • ساخت کارخانه تولید انواع شارژرهای الکترونیکی.
 • ساخت کارخانه تولید انواع الکتروموتور سنگین.
 • ساخت کارخانه تولید انواع الکتروموتور مینیاتوری.
 • ساخت کارخانه تولید تلویزیون LCD.
 • ساخت کارخانه تولید انواع رله و کنتاکتور.

توت فرنگی
دگرنده رویا به حقیقت

تلفن: 09129677143