آموزش مقدمات الکترونیک

آموزش مبانی الکترونیک

1,000,000 

شناسه محصول: TF-،TR001-1دسته:
کاربرد

یادگیری عناصر پایه ای الکترونیک
یادگیری نحوه تست عناصر

با این آموزش شما با عناصر پایه الکترونیک آشنا می شوید. همچنین نحوه تست و استفاده از آن ها در مدارهای الکترونیکی را خواهید آموخت.

توت فرنگی
دگرنده رویا به حقیقت

تلفن: 09129677143