مونتاژ PCB

  • ارائه خدمات مونتاژ بردهای الکترونیکی
  • طراحی، تست .عیب یابی بردهای الکترونیکی
  • انجام کلیه خدمات آیسی BGA با دستگاه BGAMachine به صورت تضمینی (مونتاژ، ریبال، دمونتاژ)
  • مونتاژ انواع کابل و کانکتور
  • اسمبل و تجمیع محصولات
  • سفارش ساخت PCB
مونتاژ PCB

توت فرنگی
دگرنده رویا به حقیقت

تلفن: 09129677143