طراحی و ساخت قطعات مکانیکی

“توت فرنگی” با در اختیار داشتن مهندسین مکانیک مجرب و کارگاه ساخت و تولید، می تواند همیار خوبی برای اجرای پروژه های شما باشد.

طراحی و ساخت قطعات مکانیکی

توت فرنگی
دگرنده رویا به حقیقت

تلفن: 09129677143