طراحی مدارهای الکترونیکی

مجموعه “توت فرنگی” به واسطه تجریه چندین ساله در زمینه الکترونیک، قادر به طراحی، ساخت و تست هر مدار الکترونیکی می باشد. بسته به نیاز متقاضی، میتواند هر یک از بخش های تولید یک محصول اعم از طراحی مدار، طراحی PCB، مونتاژ، تست و خرید یا ساخت جعبه را انجام دهد.

طراحی مدارهای الکترونیکی

توت فرنگی
دگرنده رویا به حقیقت

تلفن: 09129677143