طراحی تابلو برق و PLC

طراحی و ساخت تابلو برق نیازمند تجربه کاری در صنعت است که مجموعه “توت فرنگی” به واسطه تیم فنی مجرب، طراحی و اجرای تابلو را به بهترین شکل انجام می دهد. همچنین انتخاب PLC و برنامه نویسی آن را به منظور انجام فرایندهای اتوماسیون در کارگاه یا کارخانه شما بر عهده می گیرد.

طراحی تابلو برق و PLC

توت فرنگی
دگرنده رویا به حقیقت

تلفن: 09129677143